Όροι Χρήσης

  1. Δεν τυπώνουμε εικόνες, πορνογραφικού, ρατσιστικού ή προσβλητικού περιεχομένου.
  2. Σε περίπτωση που οι προς εκτύπωση φωτογραφίες σας έχουν χαμηλή ανάλυση, το σύστημα προβάλλει ένα προειδοποιητικό θαυμαστικό “!” στο εικονίδιο της φωτογραφίας. Αν δεν διαγράψετε εσείς τη φωτογραφία, η φωτογραφία θεωρείται αποδεκτή και θα εκτυπωθεί.
  3. Αν οι φωτογραφίες σας έχουν διαφορετική αναλογία ( μήκος Χ ύψος ) από το επιλεγμένο μέγεθος, θα περικοπούν (crop) για να προσαρμοστούν αυτόματα στο επιλεγμένο μέγεθος.
  4. Επιστροφές εκτυπωμένων παραγγελιών ΔΕΝ γίνονται δεκτές, εκτός της περίπτωσης που έχουν καταστραφεί κατά την διάρκεια της αποστολής.
  5. Σε περίπτωση καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας ή παράδοσης, δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για την αποστολή της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση επανάληψης της αποστολής λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  1. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες μας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κλπ.) προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
  2. Οποιοδήποτε στοιχείο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητά σας παραμένει αυστηρά απόρρητο, ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο τμήμα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο.
  3. Η εταιρία μας δεν διανέμει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες της ιστοσελίδας σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην του συνεργάτη της εταιρίας που διαμεσολαβεί για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.
  4. Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στις παραγγελίες σας δεν είναι ορατές ή διαθέσιμες για οποιονδήποτε τρίτο και το τελικό προϊόν σας αποστέλλεται σε ασφαλή αδιαφανή, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία.
  5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – Η καταγραφή και διατήρηση των προσωπικών στοιχείων σας γίνεται σε ασφαλή βάση δεδομένων και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη τους από επιθέσεις ή διαδικτυακές πειρατείες. Τέτοια μέτρα συμπεριλαμβάνουν τη χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, κρυπτογράφησης, εφαρμογής κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης και άλλα εύλογα τεχνικά και εμπορικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας ενάντια σε μη εγκεκριμένη χρήση, αποκάλυψη, αλλαγή ή καταστροφή.